Ny styremodell – årsmøte i håndballgruppen avholdt

Styreleder Tore Solberg innledet møtet med å redegjøre for 2020, og ikke minst fortelle om hvilke spennende planer klubben har for de kommende sesongene.

Det ble blant annet vedtatt en endring i treningsavgift for spillere fra 12 år og oppover. Vedtaket innebærer at treningskontingent del 2 reduseres med 500,- fra og med neste sesong.  

Budsjett ble også enstemmig vedtatt med et budsjettert underskudd på 967.066.00 kr. Du kan lese hele årsberetningen for 2020 i denne saken.

Endring av styremodell – og nye krefter inn

Styret har gjennom høsten 2020 diskutert organisering og roller fra 2021. Det har vært et overordnet ønske å effektivisere styrearbeidet, oppnå et tydeligere skille mellom styret og administrasjonen, samt i større grad utnytte ressursene på tvers av klubbene som utgjør Haslum Håndball. Styret foreslår en reduksjon i antall medlemmer av styret, men samtidig etablering av et eget informasjonsutvalg og en omorganisering av sportslig utvalg.

Dette ble også vedtatt, og det nye styret består nå av følgende personer (roller): 

  • Tore Solberg (styreleder)
  • Hege Felumb Nerli (kommunikasjon)
  • Rune Pytte Solum (arrangement) 
  • Beate Bentzen (kvalitet og kontroll) 
  • Tom-Eirik Skarpsno (sport) 

Styret ønsker å takke avgåtte styremedlemmer (Tommy Skjønnhaug – sportslig leder, Gaute B. Iversen – kommunikasjon, Guro Storsul – oppmannsansvarlig og Amit Sharma – controller) for en innsats langt utover hva man kan forvente og vil så snart det er anledning for det, takke de personlig for innsatsen som er nedlagt for klubben.