Dommerkurs

Dommere i Haslum Håndball
Fredrik Ervik er Haslum Håndballs dommerkontakt i klubben, dersom du har spørsmål om dommerne, eller kanskje du kunne tenkte deg å være dommer selv, ta kontakt for mer informasjon.

Fredrik Ervik Mobil: 974 17 804. E-post: dommer@haslumhandball.no

Dommerutdanning

Alle klubber har et ansvar for å rekruttere og utdanne dommere. Haslum Håndball som er tilknyttet Region Øst vil i samarbeid med regionen tilby utdanning for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud så mulig i konkurransesituasjoner (uten dommere ingen kamp!)

Vi oppfordrer spillere, trenere og foreldre tilknyttet Haslum Håndball til å ta kontakt hvis de ønsker å gjennomføre kurs. Gode grunner til å bli dommer kan du lese om her: Dommerkarriere?

Barnekamplederkurs: Dette kurset går over to kvelder av fire timer.
Dette er det første trinn i dommerutdanningen og kurset består av følgende tema:

Verdigrunnlaget:         
– Forutsetninger i barnekamper
– Bestemmelser om barneidrett
– Prinsipper for spillet

Ledelse:                     
– Kommunikasjon
– Egenskaper
– Spillereglene

Praktiske øvelser og dømming:
– Spillebanen 
– Fløytebruk og tegngiving
– Plassering og bevegelse

Målsetning:
BKL skal gi deltakerne en første innføring i rollen som dommer/leder, kurset har videre som mål og gi deltagerne en innføring i prinsipper og regelverk som er avgjørende for barnekamplederens arbeid i tillegg gi innsikt i hvordan man opptrer i praksis.

Dommertrinn 1: Dette kurset går over fire kvelder av fire timer.
Modulkursene i trinn 1 er andre del i vår dommerutdanning, og det forutsettes at man har vært igjennom en tilvenningsperiode som dommer via å ha gjennomført Barnekampleder kurs og vært Barnekampleder en periode, kurset består av følgende moduler:

  • “Neste steg mot dommergjerningen”
  • “Du og dømming”
  • “Dommere og regelfortolkning”
  • “Å være håndballdommer”

Målsetning:

Dommertrinn 1 skal gi deltakerne en bedre kontakt og tilnærming til rollen som dommer. Videre har dommertrinn 1 som mål å gi deltakerne innføring i sentrale instrukser, prinsipper, regler og direktiver som er avgjørende for dommerens arbeid før, under og etter kamp. Disse formuleringene vil bli behandlet både i den teoretiske og praktiske delen av dommertrinn 1.

Velkommen som dommer i Haslum Håndball!

Dommere i Haslum Håndball:

FornavnEtternavnDommerMobil
AlimAkpinarNivå 1040582302
Aksel AugustBygdevollNivå 890855046
Kristoffer LongvaEriksenNivå 497877949
Fredrik StudsrødErvikNivå 597417804
AydinGarachemaniNivå 1148074941
HenrikGlomsakerNivå 1197475481
Charlotte BorthenGunbyNivå 1141767218
Maya Ester JourabchiHerénNivå 1190288088
Adrian BøeKongjeliNivå 793637028
Jonatan Felix LehtiMolaugNivå 1046502066
Jenny SkatvedtMollandNivå 1091194329
FredrikOulieNivå 593661879
Oliver Aleksander OppegaardRoseNivå 1147342956
FredrikStenvoldNivå 1191995410
Fabian Victor SundalSvendsenNivå 1097714427
Tobias JuuhlSvenssonNivå 440064285
Isak AlexanderUlltveit-MoeNivå 1197715636