Politiattest

Siden 1. januar 2009 har alle idrettslag pliktet å innhente politiattest fra personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I den anledning er det utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen. (ref. NIF)

Hvordan håndterer vi politiattest i Haslum Håndball?

På grunn av vedtektene om politiattest i  idretten krever Haslum Håndball attest fra alle som skal ha tillits/annsvarsforhold ovenfor mindreårige barn opp til 16 år, dette gjelder for trenere , oppmenn og lagledere.

Fyll ut søknad (Følg linken her og følg anvisningene): https://www.politi.no/asker_og_barum/tjenester/politiattest/

Før du søker om politiattest må du ha mottatt en ferdig utfylt bekreftelse på formålet med politiattesten fra Haslum Håndball. Den skal legges ved når du søker.

Ingen kan tre inn i noen rolle før en godkjent attest er fremlagt.