Lisens og forsikring

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball. Lisensen forfaller til betaling hvert år 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

Mer informasjon fra NHF:

Min Idrett – Norges Idrettsforbund

«Min idrett» er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase. Det er svært viktig at din personlige profil i «Min Idrett» er oppdatert til enhver tid med korrekt kontaktinformasjon. Her innbetales blant annet lisens til NIF. Har man ikke lisens i de årsklassene hvor det er påkrevet, kan man nektes å spille håndball. 

– Hvordan endre og vedlikeholde personalia i «Min Idrett»? Gå til www.minidrett.no og log innLast ned veiledning

Lisensfond

Norges Håndballforbund har et «lisensfond» som de bruker til å støtte lisensberettigede spillere som opplever økonomi som en barriere.

Søknad om dette sendes til klubben, og fristen er 31. august. Send mail til merete@haslumilhandball.no så søker hun på vegne av spilleren.

Se forøvrig sak på NHF’s nettsider:

https://www.handball.no/nyheter/2021/08/okonomisk-stotte-til-enkeltspillere/?fbclid=IwAR0iJlQqrTdypfO0mi_jG4NJkHNugdP24cx9IzKX8s5aRszNeyWR7wWRhXE