Varsling

Varsling i norsk idrett

Det skal være både trygt og enkelt å varsle i norsk idrett. Alle idrettslag, idrettsråd, særforbund og NIF har ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet.

Hva betyr å varsle?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger. Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan si ifra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer.

Hvordan varsler jeg?

Et varsel skal alltid sendes til idrettslaget, idrettsrådet, særforbundet eller idrettskretsen hvor hendelsen du ønsker å varsle om har skjedd.

Du kan si ifra til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangementet du har deltatt på. Du kan si ifra skriftlig, over telefon, eller ved personlig møte.

Om du varsler muntlig, kan det være lurt også å sende inn et skriftlig varsel som du selv har skrevet. Da har du en skriftlig referanse på det du har sagt ifra om, og fortalt med egne ord hva du har opplevd.

Kontaktinfo:

  • Haslum Håndball: Vilde Bakås, Daglig leder, Vilde.bakaas@haslumhandball.no, tlf: 93656332
  • Norges Idrettsforbund sin varslingskanal: Varsling (idrettsforbundet.no)

Hva bør jeg ha med i varselet?

  • Oppsummer hva som har skjedd, hvem du varsler om, andre som er involvert og hvor det har skjedd
  • Vær så konkret som mulig. Om det er flere hendelser, beskriv dem separat og lag en tidslinje
  • Har du dokumentasjon, bilder, sms, chat, etc. på det som har skjedd, send inn dette som et vedlegg
  • Vet du om andre som har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder navn og kontaktinformasjon til dem

Ønsker du rådgivning, enten i forkant eller underveis – les mer her: Rådgivning om å varsle (idrettsforbundet.no)

På NIF sine sider kan du finne temasider og retningslinjer som kan hjelpe deg med å forstå hvilke tema som kan varsles om. Under finner du er oversikt:

Seksuell trakassering og overgrep: Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Seksuelle overgrep er å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller utviklingsmessig ikke er i stand til å gi sitt samtykke til.

Mobbing: Mobbing er gjentatte negative handlinger fra en eller flere, rettet mot andre. I idretten har vi et ansvar for å forhindre at medlemmer opplever mobbing

Rasisme og diskriminering: Diskriminering er handlinger som fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller andre diskrimineringsgrunnlag. Rasisme er diskriminering basert på etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge og liknende.

Vold og trusler: Vold kan defineres som enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. En trussel er straffbar dersom det ved ord eller handling trues med straffbar atferd på en måte som kan fremkalle alvorlig frykt, for eksempel ved trussel om vold.

Drifte et idrettslag: økonomiske misligheter kan være korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap, bedrageri, tyveri eller annet, i idrettssammenheng.

Her finner du info NIF sin informasjon under temaet Varsling: Varsling (idrettsforbundet.no)