Loppetassen

Haslum Håndball søker Norges Håndballforbund hvert år om å få arrangere en eller flere runder i Loppetassen. Dette er kamper for de aller yngste og er fortrinnsvis for barn som går ukentlig på Håndballskolen i regi av Haslum Håndball. 

LOPPETASSENS VISJON er å skape en tidlig interesse for idrett og spesielt håndball, for utøvere, søsken, foresatte og øvrig familie. Dette gjøres gjennom arrangement som er tilpasset en barnefamilies hektiske hverdag. En positiv opplevelse som alle i familien ønsker å ta del i. Det skal være sosial idrettsglede på tvers av kjønn, ferdigheter, funksjonalitet, hudfarge og opprinnelse. For at barna skal få den beste følelsen etter en Loppetassen-runde, er det viktig at de voksne setter seg godt inn i reglene på forhånd. Husk at Loppetassen ikke er en arena for suksessrike trenere, men en arena for glade Loppetassen-barn. Ingen lag behøver å vinne med mer enn 5-6 mål. Det kan vi voksne sørge for. Det er ikke måltavler under kampene i Loppetassen.

I løpet av en sesong består Loppetassen normalt av 4 runder: Bronserunde, Sølvrunde, Gullrunde og Stjernerunde. Når Haslum Håndball er tildelt Loppetassen, avvikles arrangementet normalt i Gjønneshallen på to spilleflater. Klubben benytter sine egne barnekampveiledere som dommere og veiledere for barna i disse kampene. Loppetassen arrangeres etter reglementet for Minihåndball. For å gjennomføre disse rundene må de foresatte til barn på Håndballskolen bemanne alle oppgaver, untatt dommere.

Haslum Håndball har fått tildelt følgende runder i Loppetassen sesongen 2021/2022:

ARRANGEMENT:DAG/DATO:ÅRSKLASSE:
BRONSERUNDE
SØLVRUNDE
GULLRUNDE
STJERNERUNDE

Haslum Hånballs instrukser for gjennomføring av Loppetassen:

Instruks, Oppgavebeskrivelser og bemanningsbehov for LOPPETASSEN: INSTRUKS LOPPETASSEN-r02 
Instruks iPad og iZettle betalingssystem: BETALINGSSYSTEM 

Kampoppsett i Loppetassen

Banedagbok Gjønneshallen BRONSERUNDENLegges ut her når publisert fra NHF/RØN 
Banedagbok Gjønneshallen SØLVRUNDEN Legges ut her når publisert fra NHF/RØN 
Banedagbok Gjønneshallen GULLRUNDEN Legges ut her når publisert fra NHF/RØN 
Banedagbok Gjønneshallen STJERNERUNDEN Legges ut her når publisert fra NHF/RØN 

Viktig informasjon om Loppetassen fra Norges Håndballforbund-Region Øst: 

Velkommen til Minihåndball – NHF/RØN: MINIHÅNDBALL-BROSJYRE 
Generell informasjon, velkommen til lagene: INFO Velkommen til lagene 
Arrangørinformasjon: INFO Arrangør 
Reglement: MINIhåndballregler 
Blank spillerliste: Lagliste 
Oversikt datoer for Loppetassen Kalender Loppetassen 
Publisering av bilder og film: INFO nett 

Klasseinndeling Loppetassen: 

Klasse 6 år, barn født i 2015 eller senere: Blandet klasse B06. Jenter og gutter spiller sammen 
Klasse 7 år, barn født i 2014 – Alternativ 1: Blandet klasse B07. Jenter og gutter spiller sammen 
Klasse 7 år, barn født i 2014 – Alternativ 2: Gutteklasse G07. Tillat med jenter på laget 
Klasse 7 år, barn født i 2014 – Alternativ 3: Jenteklasse J07. Ikke tillat med gutter på laget