Minirunder

Minihåndball er for de aller fleste barn det første møtet med håndball der det er litt mer alvor. Det er derfor viktig at alle vakter er klar over at vi har ett ansvar for å veilede og sørge for at dette blir et hyggelig møte med håndball. Det er satt opp ansvar for ulike vakter, men ved behov er det viktig at alle er fleksible og behjelpelige med å avvikle runden på en mest mulig smidig måte. Alle som møter på første økt jobber for å rigge raskest mulig. De som har ettermiddagsøkten er på vakt til alle er ferdige. Det er som regel kioskvakter som har mest å gjøre ved rydding, og da kan øvrige vakter hjelpe med søppeltømming, rydding etc. slik at ikke noen få personer blir stående igjen unødvendig lenge.

Det er viktig å huske at Minirundene spilles både lørdager og søndager den aktuelle helgen. Haslum IL skal få arrangere alle rundene, men det er også andre klubber som skal gjøre dette. Så noen lag/årganger vil kunne bli oppsatt til å spille i andre haller enten lørdag eller søndag. Den årgangen som skal ha vakt spiller selvsagt i Gjønneshallen den aktuelle lørdagen. 

Haslum Håndball har fått tildelt følgende Minirunder for sesongen 2023-2024:

ARRANGEMENT:     DAG/DATO:     ÅRSKLASSE:
Kommer senere

Dokumenter, informasjon og instruks til hjelp for gjennomføring av arrangementet Minirunder i Gjønneshallen (Normalt sted for Minihåndball når Haslum Håndball er arrangør): 

 Instruks Minihåndball arrangert av Haslum Håndball Instruks Minihåndball29.09.2019 
Velkommen til Minihåndball – NHF/RØN: MINIHÅNDBALL-BROSJYRE 
Info fra NHF/RØN til Arrangør: ARRANGØRINFO 
Info fra NHF/RØN til lagene: LAGINFO 
Barneidrettsbestemmelsene BARNEIDRETT 
Barnehåndballens retningslinjer BARNEHÅNDBALL 
Regler/info Minihåndball: REGLER 
Deltagerskjema/spillerliste: LAGLISTE  
Plakatering og billettpris: PLAKAT 
Priser utsalgsvarer Minihåndball: PRISLISTE 
Nummerering av baner Minihåndball: BANEMERKING 
Medbringes til arrangementet:  MEDBRINGES – BAKELISTE 13.11.2018 

Guttelagene og jentelagene får normalt tildelt arrangementet annen hver gang.