Vaktlister

Hvert Haslum-lag får fortrinnsvis ansvar for hver sin hele dag med vakt. Laget har ansvar for vakt hele dagen og ansvarsområdene må bemannes internt av laget. Erfaring tilsier at det er greit å dele dagen i to, en morgen/formiddagsøkt og en ettermiddag/kveldsøkt.  

Oppdatert vaktliste finner du her: Vaktliste vinter vår 2022

Styremedlemmer i Haslum Håndball er fritatt for dugnad/vakter. 

Intersport 4’er, Intersport Loppetassen, og senior inngår i det totale vaktoppsettet sammen med ordinære regionskamper, slik at alle må regne med å få vakt også på disse arrangementene. 

Har du spørsmål knyttet til vaktordningen, ta kontakt med :
Arrangementsansvarlig Rune Pytte Solum: arrangement@haslumhandball.no , evt tlf: 90 60 97 96  dersom noe er uklart.

Vaktene for seriespill settes opp for høstsesongen i september og for vårsesongen sent desember eller tidlig januar. For instrukser for de forskjellige vaktene/oppgavene, se under menyen: Arrangement -> Vaktinstruks