Haslumskolen – barnehåndball

Aktivitetene starter opp rundt uke 36 og avsluttes i uke 21. For øvrig følger Haslumskolen skoleruten i Bærum. 
Haslumskolen består av håndballøkter en gang i uken. Hovedfokuset til Haslumskolen er individuell trening dvs. at her vil spillerne få individuell trening som f.eks. fintetrening, kast og mottak, ballkontroll, skuddvarianter etc. Informasjon om påmelding kommer snart.

For de minste: Her vil hovedfokuset være lek med ball. Hovedfokuset skal være at det er gøy å spille håndball og være i aktivitet. Her blir det fokus på ballkontroll, kast og mottak, skudd og lek. Igjennom leken skal selvfølgelig håndballen alltid være med. Henriette Løkken vil ha ansvaret for treningsopplegget og følge trenerne tett opp. Her vil det være ungdomstrenere som har god erfaring med å være trener og som har gode håndballkunnskaper.