Haslumskolen – ungdomshåndball

Påmelding og informasjon om Haslumskolen for ungdomshåndballen.

Spillere født 2010, 2009, 2008 og 2007 (kun fysisk)

Informasjon om påmelding og pris til Haslumskolen kommer.

Tidlig eksponering for styrketrening bidrar til bedre fysisk form, helse og velvære, reduserer risikoen for skader hos unge utøvere. En god fysisk form bidrar til å beskytte spilleren mot skader hvis ikke totalbelastningen er for høy. Godt utviklede fysiske ferdigheter som styrke, spenst og hurtighet er også svært relevante for å utvikle håndballferdighet. Påvirkningen på de fysiske egenskapene er derimot svært avhengig av pubertetsutvikling og treningseffekten er begrenset før og under puberteten.

I Haslum håndball introduserer vi derfor generell fysisk trening som et supplerende, ukentlig treningstilbud i ungdomshåndballen. Her er fokuset å skape kunnskap om og gode holdninger til fysisk trening, og lære seg å trene styrketrening med ytre belastning. Dette er et tilbud til spillere som ønsker mer kunnskap og trening for å utvikle styrke, spenst og hurtighet.

Styrketrening for barn og unge skal følge internasjonale anbefalinger. I juniorhåndballen er systematisk styrketrening et fast innslag i treningsuken. Haslum håndball skal utvikle et felles testbatteri for juniorhåndballen og retningslinjer for organisert trening mellom sesongene for ungdoms- og juniorhåndballen. Det fysiske tilbudet vil gjennomføres med en fellesøkt i uka. Treningsform og treningssted vil variere, og det vil også være variasjon i treningen med hensyn til hvilken del av sesongen man er i. Med grunnlag i læringsmålene vil fysiske trener sy sammen et personlig opplegg som passer for den enkelte.