Dommerkarriere?

Ønsker du en dommerkarriere i Haslum Håndball? Eller ønsker du bare å øke spilleforståelsen som spiller eller bare ha det som en bijobb?

Haslum Håndball ønsker flere med på laget og kan tilby dere kurs og oppfølging i klubben.

Vi har i dag en god stall med dommere og utviklere som består av.

 • 18 regionseriedommere (med dommer kurs trinn 1, 2 eller 3)
 • 60 dommere barnekamper (med barnekamp kurs)
 • 4 dommerutviklere

Hvorfor bli dommer i Haslum Håndball?

Det er mange gode grunner for å bli dommer generelt, men her skal du få noen spesielt gode grunner:

 1. Mange som starter dommergjerningen med dommerkurs for barnekamper ser at dette øker spilleforståelsen betraktelig som spillere selv.
 2. Du kan tjene gode penger hvis du virkelig ønsker å dømme og du kan styre mye av dette selv de dagene du har fri og kan påta deg ekstra kamper.
 3. Det å ha vært dommer er også godt å ta med seg videre i livet når du skal søke jobb, Haslum får stadig henvendelser fra arbeidsgivere som ønsker referanse på nåværende og tidligere dommere i klubben når de søker jobb i firmaer rundt omkring. Arbeidsgivere sier at det er en positiv ting å ha vært dommer.

Vi har de siste årene jobbet betraktelig med å bygge opp dommerstanden i klubben. Dette har gitt gode resultater og det siste året er mye lagt inn i å bygge ut staben rundt dommerne i Haslum Håndball. Vi er nå åtte utdannede dommerveiledere som skal følge og veilede alle dommerne i klubben.

Hva kan vi i Haslum Håndball tilby dere som dommere?

 1. Gode og utdannede veiledere som vil følge opp dommere barnekamper og regionserie dommere.
 2. Utdanning og videreutdanning som dommer. (Fra dommer barnekamper til regionserie dommer)
 3. Dersom du syntes dommerveileder-jobben høres spennende ut, kan du ta kurset og være med i teamet som veileder for de yngre dommerne.
 • Dommere som tar dommer barnekamp-kurset vil få kurset betalt + trøye (Dommer Barnekamper) på av klubben.
 • Dommere som velger å gå videre fra dommer barnekamper og ta trinn 1 kurset vil få kurset betalt + dommer tøy (drakt + overtrekk)
 • Dommere som har dømt som regionserie dommere et par år vil også få dommertøy – sko og betalt treningsavgift (dersom du ikke er spiller i klubben vil du få lisens dekket)

Ta kontakt dersom du ønsker å være med på å utvikle Haslum Håndball også på dommersiden.

Fredrik Ervik (Dommeransvarlig): Mobil: 974 17 804 E: dommer@haslumhandball.no