Sportslig utvalg

Sportslig utvalg (SU) består av følgende personer som alle har spesifikke oppgaver:

Barnehåndball (6-12 år)
Henriette Løkken 

su@haslumhandball.no
Ungdomshåndball (13- junior – jenter)Markus Rossavik
su@haslumhandball.no
Ungdomshåndball (13- junior – gutter)Tom-Eirik Skarpsnosu@haslumhandball.no
Kommunikasjon
Hege Nerli
info@haslumhandball.no

Sportslig rammeplan:

Sportslig rammeplan for Haslum Håndball er et veilednings dokument for styret, trenere, lagledere, spillere og foreldre. Dokumentet er utarbeidet av styret og sportslig utvalg i klubben for å kunne gi et innblikk i hvordan klubben drives og hva spillere og foreldre kan forvente seg som medlem i Haslum Håndball.

Sportslig rammeplan finner du her:Sportslig rammeplan
Sportslig rammeplan – vedlegg spillersamtale
Sportslig rammeplan – vedlegg rammeplan pr aldersgruppe