FNs internasjonale jentedag

I dag er det den internasjonale jentedagen. Verden har oppnådd mange viktige resultater når det gjelder jenters levekår, men fortsatt er det lang vei fram til reell likestilling.

Haslum Håndball har inngått et samarbeid med UNICEF for å rette fokus på likestilling. Like muligheter for alle skulle en tro var en selvfølge i 2021. Det er mange eksempler i verden på at slik er det ikke. Det gjelder barn og unge, jenter og kvinner.

– I Haslum Håndball jobber vi for at jenter reelt skal få oppleve like muligheter. Vi har gjort et løft innenfor rettferdig fordeling av treningstider og representasjon, men må løfte oss i utviklingen av kvinnelige trenere og dommere, sier styreleder Tore Solberg.

Fakta:

Den internasjonale jentedagen skal bidra til å rette søkelyset mot de utfordringene jenter møter, som forhindrer dem i å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter som beskyttelse, skolegang og mulighet til å bryte ut av fattigdom.