Haslum håndball har etablert eget Spillerråd

Haslum Håndball har valgt å etablere et spillerråd. Rådet skal bestå av en representant og en vara fra hver årgang fra G/J13 til 20 år. I tillegg vil to representanter fra elitelagene delta som mentorer.  

 
Bak fra venstre: Birgir Leo Stefansson (07), Oliver Oustad (06), Mathilde Kloster (05), Jonas Johansson-Kjellerød (jr), Kasper Hattestad (jr), Sander Borthen(jr) 
Midten: Kathinka Garmann Løvstad (mentor), Sander Linge Romsås (08), Selma Eidseter Olsen (jr), Guro Skålevåg (06), Trym Rongved Skui (06), Sara Lunde Amtrup (06), 
Foran: Blanca Troyano Reed-Larsen (08), Elisa Gunnerød (08), Victoria Mylen (05) og Adeline  Aune Mediaa. 
Ikke tilstede: Eira Pisani Danielsen (), Fredrik August (), Josefine Isene Gunstad (), Matias Bjørang Ottesen (08), Stian Andre Brevik (mentor) 

Rådet skal ha som oppgave å fremme og jobbe med saker som opptar spillerne i klubben. Spillerrådet vil få fremmet egne saker på styremøtene i Haslum Håndball.

I høst valgte lagene sine representanter og rådets første møte ble avholdt. I dette møtet ble det  diskutert hvor viktig det er med klubbfølelse og trygghet av å bli sett.  Rådets første vedtak ble derfor å jobbe for at alle i Haslum skal hilse når de møter hverandre.   

Møter du en Haslum spiller – smil og si HEI.  

I begynnelsen av januar fikk Spillerådet besøk av UNICEF.  Tema var barns rettigheter og likestilling for alle. UNICEF ga Spillerådet innspill til hvordan det kunne etablere rådet og å komme raskt i gang. 

Som et resultat av møtet, ble følgende roller valgt: 

  • Leder: Selma Eidseter Olsen 
  • Nestleder: Guro Skålevåg 
  • Sekretær: Jonas Johansson-Kjellerød 
  • Kasserer: Sander Borthen 
  • Sosiale medier/ info ansvarlig: Mathilde Kloster 
  • Arrangementsansvarlig: Kasper Hattestad 

Haslum Håndball vil gjerne få takke deltakerne for deres engasjementet og ønsker rådet velkommen. Vi ser frem til fortsettelsen. 

Og til deg som spiller – Har du noe på hjerte – ta kontakt med dem. 

E-post: spillerradet@haslumhandball.no.