Liste for dommeroppsett (hvilke kamper du skal dømme) vil bli lagt ut på vår Facebook side, Haslum IL Håndball Barnekampledere.

Husk alltid å sjekke banedagboken kvelden før du skal dømme. Forandringer i form av ny tid, omberammet kamp osv. kan forekomme. Banedagboken for Haslumhallen, Gjønneshallen og Nadderud Arena finner du i de respektive arenaene.

Husk alltid å ha med deg skjema for dommerutbetaling når du skal dømme!

 • Dommerhonorar i 8, 9 og 10 års klassene er 100 kr. pr. kamp + 50 kr. for oppmøte til første kamp.
  Eksempel: Dømmer du 3 kamper, får du utbetalt 350 kr.
 • For de av dere som dømmer 11 og 12 årsklassene, er satsene 150 kr. pr. kamp + 50 kr. for oppmøte til første kamp. Eksempel: Dømmer du 3 kamper, får du utbetalt 500 kr.

  Viktig for deg som dommer.
 1. Møt opp senest 15. minutter før kampstart.
 2. Ta deg tid til å hilse på sekretariatet og laglederne.
 3. Husk !! trøye, fløyte og kort til kampene.

  Dersom du ikke kan dømme en kamp du er satt opp på, må du selv sørge for å få byttet kampen. Hvis dette ikke går, må du ta kontakt med din barnekampkoordinator Anders Oulie.

  Kontaktpersoner for barnekampledere.
  Dommerkontakt: Fredrik Ervik
  Mobil: 974 17 804
  E-post: dommer@haslumilhandball.no