Dommere i Haslum Håndball
Fredrik Ervik er Haslum Håndballs dommerkontakt i klubben, dersom du har spørsmål om dommerne, eller kanskje du kunne tenkte deg å være dommer selv, ta kontakt for mer informasjon.

Fredrik Ervik Mobil: 974 17 804. E-post: dommer@haslumilhandball.no

Dommerutdanning

Alle klubber har et ansvar for å rekruttere og utdanne dommere. Haslum Håndball som er tilknyttet Region Øst vil i samarbeid med regionen tilby utdanning for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud så mulig i konkurransesituasjoner (uten dommere ingen kamp!)

Vi oppfordrer spillere, trenere og foreldre tilknyttet Haslum Håndball til å ta kontakt hvis de ønsker å gjennomføre kurs. Gode grunner til å bli dommer kan du lese om her: Dommerkarriere?

Barnekamplederkurs: Dette kurset går over to kvelder av fire timer.
Dette er det første trinn i dommerutdanningen og kurset består av følgende tema:

Verdigrunnlaget:         
– Forutsetninger i barnekamper
– Bestemmelser om barneidrett
– Prinsipper for spillet

Ledelse:                     
– Kommunikasjon
– Egenskaper
– Spillereglene

Praktiske øvelser og dømming:
– Spillebanen 
– Fløytebruk og tegngiving
– Plassering og bevegelse

Målsetning:
BKL skal gi deltakerne en første innføring i rollen som dommer/leder, kurset har videre som mål og gi deltagerne en innføring i prinsipper og regelverk som er avgjørende for barnekamplederens arbeid i tillegg gi innsikt i hvordan man opptrer i praksis.

Dommertrinn 1: Dette kurset går over fire kvelder av fire timer.
Modulkursene i trinn 1 er andre del i vår dommerutdanning, og det forutsettes at man har vært igjennom en tilvenningsperiode som dommer via å ha gjennomført Barnekampleder kurs og vært Barnekampleder en periode, kurset består av følgende moduler:

  • “Neste steg mot dommergjerningen”
  • “Du og dømming”
  • “Dommere og regelfortolkning”
  • “Å være håndballdommer”

Målsetning:

Dommertrinn 1 skal gi deltakerne en bedre kontakt og tilnærming til rollen som dommer. Videre har dommertrinn 1 som mål å gi deltakerne innføring i sentrale instrukser, prinsipper, regler og direktiver som er avgjørende for dommerens arbeid før, under og etter kamp. Disse formuleringene vil bli behandlet både i den teoretiske og praktiske delen av dommertrinn 1.

Velkommen som dommer i Haslum Håndball!

Dommere i Haslum Håndball: