Under henvisning til de nasjonale og lokale smittevernregler, samt fellesidrettslige
smittevernregler, jf nedenfor, presiserer styret i Haslum idrettslag følgende:

 1. Det utarbeides fortløpende nasjonale og lokale (kommunale) regler for
  smittevern, hvor idretten ofte står i fokus når det gjelder regler. Det vil ikke være mulig for styret å ajourføre disse fortløpende, og vi viser derfor til Bærum kommune sine regler som fortløpende oppdateres på følgende lenker, og pålegger ledere/trenere til å forholde seg til/og være oppdatert på disse regler, samt de fellesidrettslige nasjonale regler.

  For mer informasjon om kommunens regler les her: Kort om råd og regler i Bærum 
 2. I tillegg til dette presiseres det fra styret at den enkelte leder/trener MÅ se på ytterligere mulighet/farer for smittespredning, blant annet i forhold til innendørsaktiviteter (idrettshallene), om begrensninger for tilstedeværende ellers, blant annet foreldre og andre «tilfeldige» tilstedeværende.
 3. Husk, det er alltid de strengeste regler som gjelder, dvs. at evt. kommunale innskjerpinger av nasjonale regler vil ha fortrinn.
 4. Utover de fellesidrettslige regler vises det også til veiledere fra de respektive særforbund, så som håndballforbundet:
  https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/
 5. Brudd på Haslum IL sine smittevernregler vil kunne føre til stengning av anlegg.