Takk for innsatsen under Anton Sport Haslum Cup

Den årlige Anton Sport Haslum Cup er den viktigste inntektskilden til Haslum Håndball. Det settes derfor enormt stor pris all den innsatsen foreldre på dugnad og andre frivillige har gjort i forkant av og under gjennomføringen av årets cup. Det kommer alle lag til gode.

Med en anstrengt økonomi var det knyttet stor spenning til årets Anton Sport Haslum Cup. Målsettingen var å kunne rekruttere langt flere deltakende lag sammenlignet med fjoråret, samt rekruttere mange overnattende lag.

Økte antall påmeldte lag

En komité med deltakere fra alle lag startet planleggingen i begynnelsen av januar. Den viktigste jobben har vært rekruttering av lag til turneringen. Det var også mange andre viktige oppgaver som booking av skoler og haller, planlegging av mat, kampoppsett, dommeroppsett, sponsorer med mer som måtte gjøres. God planlegging er viktig for en god gjennomføring og et godt resultat.

Under årets turnering deltok 237 lag fra Tromsø i nord til Nærbø og Sandnes i sørvest. Dette ble en solid økning fra 158 deltakende lag i fjor, og 16 overnattende lag. Dobbelt så mange som i fjor.

Takk til alle frivillige og foreldre på dugnad

Gjennom helgen observerte vi serviceorienterte foreldre, besteforeldre og søsken på de utdelte vaktene. Haslum sine junior gutter og jenter var med på å arrangere disko og lagkonkurranser lørdag kveld. Dette er første gang noe slikt har vært arrangert og de gjorde en flott innsats.

Asmund Vestgård har et hjerte for Haslum og er frivillig på både Dame og Herre kampene. I år har han bidratt mye med rigging av haller og kiosker i ukene før, samt under og etter cupen. Jon Stavseth er frivillig på Haslum HK sine kamper og er også aktiv i Lions i Bærum og kjører eldre i Bærum med Lions bussen. Anton Sport Haslum Cup fikk låne både Jon og bussen for å kjøre dommere og overnattende lag.

Alle på dugnad skal ha del i æren av at dette ble den oppstartscupen Haslum Håndball ønsker å levere. Klubben har fått mange positive tilbakemeldinger for god organisering, lite ventetid mellom kamper, god stemning og lagbyggende effekt.

Anton Sport Haslum Cup 2024

Planlegging av Anton Sport Haslum Cup 16. -18. august 2024 starter nå. Vi ønsker å ta med oss videre det som gikk bra og lære av det som kunne vært organisert bedre. Klubben håper alle bidragsytere vil bidra med innspill til evalueringen av årets cup. Har du lyst til å være med å arrangere neste års Anton Sport Haslum Cup, så kontakt styreleder Kristine Sandvik.

De krevende økonomiske tidene er ikke over for Haslum håndball enda. Vi har ikke lenger noen administrative ressurser som er ansatt for håndballen, og er helt avhengig av at det er oss frivillige som sammen drifter klubben, men med god støtte fra Haslum Il. Det at vi har lykkes med årets cup gir et godt fundament for å bygge god økonomi for driften i klubben. Vi vet det koster å spille håndball i Haslum, og dere står på og jobber dugnader i tillegg. Men som vist på årsmøtet er det viktig å understreke at alle penger vi får inn går tilbake til lagene, for å sikre god aktivitet, flinke trenere og mye håndball.