Styrets arbeid

Det er avholdt 17 styremøter siden nytt styre overtok den 14. mars 2023. Ved overtagelse ble det lagt føringer fra Haslum IL hovedstyre om å prioritere arbeid med økonomi og klubbens forpliktende avtaler.

Fra mars 2023 var klubben uten egen ansatt administrasjon og dommeransvarlig, hvilket medførte behov for å løse en rekke praktiske oppgaver av styrets medlemmer. Viktige saker styret har jobbet med ut over daglig drift:

  • Haslum Cup
  • Økonomistyring
  • Dommerutvikling
  • Anton Sport avtalen
  • Drakter
  • Administrasjon
  • Trenerutdanning (trener 1 kurs)z
  • Organisasjon, hvordan rigger vi klubben for framtiden for å bli mer robust administrativt og økonomisk