Anders Skoie Brustad

Ny sportslig leder i Haslum Il Håndball 

Vi har gleden av å meddele at Anders Skoie Brustad er ansatt som Sportslig leder i Haslum Il Håndball.

Haslum Il Håndball har som visjon å være Norges beste miljø for spillerutvikling og sportslig tilbud til jenter og gutter, uavhengig av nivå spilleren ønsker å drive idrett. Styret anerkjenner at for å få til dette, må HIL være en pådriver for systematisk utvikling av både spillere og trenere.  

 
Som leder for sportslig utvalg, vil Anders Skoie Brustad ha det overordnede ansvaret for å realisere denne visjonen. Det innebærer å følge opp utvikling blant både lag og trenere, og komme med anbefalinger om tiltak som på en best mulig måte sikrer sportslig utvikling.  

Oppgaver for sportslig leder: 

 • Lede sportslig utvalg, sørge for en representativ sammensetning og gjennomføring av aktivitet
 • Sikre gjennomføring av klubbens prinsipper for samordning og spillerutveksling mellom lag 
 • Sikre en systematisk rekruttering og utvikling av trenere på tvers av aldersgrupper 
 • Tett samarbeid med trenerne (hovedtrenere HK/BTH) i våre eliteklubber, for å lære av hverandre, løfte talentene og se på utviklingen av hele spillerstallen.  
 • Samarbeid med andre klubber i Bærum (og regionen)  
 • Delta i aktuelle møter i regi av regionen eller NHF. 
 • Haslum Ils talsperson om sport, spillerutvikling og målsetninger 

Anders begynte 1.mars og vil gradvis jobbe seg inn i rollen. Han vil være i kontakt med alle lag og trenere for å bli kjent og starte arbeidet. Med Anders på laget, sammen med Henriette Steen Løkken, vår barnehåndballsansvarlig, får vi en god systematikk og oppfølging av alle lag og trenere i Haslum Il Håndball. 

Om Anders Skoie Brustad:

 • Master i idrettsfag fra NIH
 • Ansvarlig pedagog toppidrett håndball på Dønski videregående skole
 • Trener 3 utdanning
 • Har trent mange Haslum lag. Nå assistent trener på junior gutter og G2008